Taller online «Matemàtiques i origami: una relació sense límits?»

publicado en: Sin categoría | 0
Dimecres, maig,  12, 2021, a las 18:00 
Matemàtiques i origami: una relació sense límits?
Eulàlia Tramuns (MMACA)
Miércoles,  12 de mayo de 2021, a las 18:00 (taller en catalán)
Matemáticas y origami: ¿una relación sin límites?
Eulàlia Tramuns (MMACA)

Resum: Quin tipus de relació hi ha entre les matemàtiques i l’origami? Quines parts de les matemàtiques estan involucrades en un model d’origami? En aquesta conferència donarem resposta a aquestes preguntes i ho il·lustrarem amb exemples pràctics. A més, veurem la gran evolució que hi ha hagut en aquest camp en les últimes dècades i desvetllarem el poder de l’origami com a eina de construcció geomètrica respecte als tradicionals regla i compàs.

Resumen: ¿Qué tipo de relación hay entre las matemáticas y el origami?¿Qué partes de las matemáticas están involucradas en un modelo de origami?En esta conferencia daremos respuesta a estas preguntas y lo ilustraremos con ejemplos prácticos. Además, veremos la gran evolución que ha habido en este campo en las últimas décadas y desvelaremos el poder del origami como herramienta de construcción geométrica respecto a los tradicionales regla y compás.

CV Conferenciant: Sóc doctora en matemàtiques per la Universitat Politècnica de Catalunya, especialitzada en el camp de les construccions geomètriques. Tinc experiència investigadora i docent en tots els nivells de sistema educatiu, des d’infantil fins a universitari, i em dedico a dissenyar recursos didàctics competencials que connecten les matemàtiques amb l’origami i altres àrees. Tinc publicacions sobre aquests recursos didàctics que es poden adquirir. Actualment sóc la responsable de matemàtiques de l’Escola l’Horitzó, a Barcelona, on integro aquests recursos en el currículum de matemàtiques de l’escola. Sóc membre del MMACA, imparteixo cursos de formació per a professorat i dono conferències i xerrades divulgatives nacional i internacionalment. Recentment he creat un canal de YouTube en el qual proposo exemples de models d’origami i suggereixo reptes de matemàtiques relacionats amb ells.

CV Conferenciante: CV Conferenciante: Soy doctora en matemáticas por la Universitat Politècnica de Catalunya, especializada en el campo de las construcciones geométricas. Tengo experiencia investigadora y docente en todos los niveles del sistema educativo, desde infantil hasta universitario, y me dedico a diseñar recursos didácticos competenciales que conectan las matemáticas con el origami y otras áreas. Tengo publicaciones sobre estos recursos didácticos que se pueden adquirir. Actualmente soy la responsable de matemáticas de l’Escola l’Horitzó, en Barcelona, dónde integro dichos recursos en el currículum de matemáticas de la escuela. Soy miembro del MMACA, imparto cursos de formación para profesorado y doy conferencias y charlas divulgativas nacional e internacionalmente. Recientemente he creado un canal de YouTube en el que propongo ejemplos de modelos de origami y sugiero retos de matemáticas relacionados con ellos.

Material necessari: 2 papers quadrats de 21 cm de costat i una tira rectangular de 5,25 x 29,7 cm aproximadament (una quarta part d’un DIN A4).
Materiales necesarios: 2 papeles cuadrados de 21 cm de lado y una tira rectangular de 5,25 x 29,7 cm aproximadamente (una cuarta parte de un DIN A4).