rgb_violeta_catalan

Concurs de Fotografia i Matemàtiques

» Matemàtiques amb un clic «

Resolució

Bases

Introducció

La fotografia és un recurs d’aprenentatge de primer ordre, així com una potent eina divulgativa. Les fotografies faciliten la visualització dels conceptes i resultats matemàtics, són una forma d’apropar les matemàtiques a les persones i tenen un component emocional molt fort. Això ho han comprovat aquelles Societats de Professors que han vingut convocant concursos des de la dècada dels 80 del segle passat. Afortunadament, avui dia els mitjans per poder realitzar fotografies estan a l’abast de totes les persones, en particular, de l’alumnat, la qual cosa facilita la seva implicació en aquest tipus d’activitats. Per tot això, el projecte «Març, mes de les matemàtiques«, organitzat per la xarxa de divulgació DiMa en col·laboració amb Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), la Red Estratégica en Matemáticas (REM), la Real Sociedad Matemática Española (RSME), la Sociedad Española de Matemática Aplicada (SEMA), la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM), la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa (SEIO), la Federación Española de Profesores de Matemáticas (FEPM), les empreses Casio, Fred Olsen i Hotel Jardín Tecina, amb el suport i col·laboració de gran part de la comunitat matemàtica espanyola, ha proposat entre les seves activitats l’organització d’un concurs nacional de fotografia matemàtica adreçat a ESTUDIANTS DE l’ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI de tot l’estat espanyol . Es regirà per les següents bases que pretenem que siguin de fàcil execució per estimular la participació. Fem una crida especial al professorat per a què animin el seu alumnat a concórrer i beneficiar-se d’aquest recurs d’aprenentatge.

BASES

1.- CONCURSANTS: podrà participar tot l’alumnat matriculat en ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI (ESO) en qualsevol centre educatiu de l’estat espanyol.

2.- OBJECTIU I FORMAT: cada participant pot presentar fins a 2 fotografies que obligatòriament hauran de ser acompanyades de:

a) Un títol relacionat amb qualsevol idea matemàtica.

b) Les dades identificatives de l’autor o autora: nom complet, correu electrònic, telèfon de contacte, nivell educatiu (1r, 2n, 3r i 4t ESO) i centre educatiu en el qual estudia (nom i correu electrònic).

El format de les fotografies haurà de ser digital JPG (mida entre 1 i 2 MB).

Les fotografies hauran de ser originals i inèdites i no podran haver estat premiades en cap altre concurs, ni podran ser presentades a cap altre concurs mentre aquest resti obert.

3.- Seran criteris de valoració tant la idea matemàtica recollida en la imatge com el títol que se li adjudiqui i la qualitat tècnica i artística.

4.- TERMINIS DE LLIURAMENT i RESOLUCIÓ DEL CONCURS

a) Les persones participants han de remetre les seves fotografies al correu electrònic marzomates@ull.edu.es a partir del 16 de novembre de 2020 i fins el 6 de febrer de 2021 , tots dos inclosos .

b) Les fotografies remeses es distribuiran entre els 10 nodes del projecte «Març, mes de les matemàtiques«. Un jurat nomenat a l’efecte en cada node seleccionarà 15 fotografies que seran remeses al jurat general del concurs abans del 20 de febrer de 2021.

c) Un jurat nacional designat pel projecte «Març, mes de les matemàtiques» seleccionarà les 15 fotografies que seran premiades. La seva decisió serà inapel·lable.

5.- Decisió de l’Jurat: es farà pública a data 14 de març de 2021.

6.- PREMIS

Cada persona premiada a nivell nacional rebrà:

a) Un diploma acreditatiu

b) Material divulgatiu i tecnològic

c) Entre les 15 persones finalistes hi haurà un sorteig d’una estada d’una setmana per a dues persones a l’illa de La Gomera.

7.- La participació en aquest concurs implica l’acceptació expressa de totes les condicions d’aquestes BASES. Qualsevol cas no previst en elles serà resolt pel jurat nacional.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

L’organització del concurs del projecte ”Març, mes de les matemàtiques” es reserva el dret de publicació, si ho estima oportú, de les 15 fotografies premiades.

Les persones autores de les fotografies garanteixen l’ús pacífic de les imatges cedides, així com que no perjudiquen ni lesionen dret algú de tercers. S’entenen cedits quants drets de propietat intel·lectual i industrial són necessaris per al compliment i desenvolupament de les presents bases.

En compliment de la llei, no s’admetran fotografies en què es pugui identificar una persona menor d’edat si no es presenta l’autorització expressa dels seus pares, mares o tutors legals.

Amb la col·laboració de:

En colaboración con:

Fred. Olsen Express-alta (1)Hotel Jardín Tecina-alta (1)1200px-Casio_logo.svg

Clean Work Place Blog Banner